TanuševskaL. Komentarz do przekładów literatury polskiej na język macedoński w 2016 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 8, n. 2, 11.