ObertováZ. Nad slovenskými prekladmi Wisławy Szymborskej. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 8, n. 2, 11.