PLSR. Noty o Autorach i indeksy. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 8, n. 2, 11.