SawenećA. Dlaczego się tłumaczy ponownie: nowe ukraińskie odczytania polskiej prozy. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 9, n. 1, 11.