AltmannJ. Aspekt poznawczy w przekładzie artystycznym — na przykładzie powieści Herty Müller i ich przekładów na języki polski i czeski / Cognitive aspects in artistic translation — on the example of Herta Müller’s novels and their translations into Polish and Czec. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 9, n. 2, p. 147-168, 30 maio 2019.