GomolaA. Road-side Dog jako „przepisanie” Pieska przydrożnego, czyli jak Czesław Miłosz przedstawia sam siebie czytelnikowi amerykańskiemu / Road-side Dog as “rewriting” of Piesek przydrożny or: How Czesław Miłosz presents himself to American readers. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 9, n. 2, p. 201-218, 30 maio 2019.