Gverić KatanaP. Poezija kao prostor intimnog i javnog. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 9, n. 3, p. 59-72, 30 out. 2019.