TanuševskaL. Jak twórczość mistrza polskiego reportażu stała się „peryferyjną”? O recepcji Jeszcze dzień życia R. Kapuścińskiego w kulturze macedońskiej. Przekłady Literatur Słowiańskich, v. 9, n. 3, p. 123-133, 30 out. 2019.