Małczak, Leszek. 2012. Bibliografia Przekładów Literatury Chorwackiej W Polsce W Latach 1990—2006. Przekłady Literatur Słowiańskich 1 (3). https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/1849.