Filipek, Małgorzata, i Kataryzna Majdzik. 2012. Bibliografia Przekładów Literatury Polskiej W Serbii W Latach 1990—2006. Przekłady Literatur Słowiańskich 1 (3). https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/1852.