Kovacheva, Adriana. 1. Paradoksy Antologizacji Poezji Polskiej W Przekładach Na Język Bułgarski. Przekłady Literatur Słowiańskich 4 (1). https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/6535.