Wojnarowska, Aleksandra. 1. Bibliografia Przekładów Literatury Bułgarskiej W Polsce W Roku 2016. Przekłady Literatur Słowiańskich 8 (2). https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7014.