Gverić KatanaPetra. 1. Bibliografia Przekładów Literatury Chorwackiej W Polsce W 2016 Roku. Przekłady Literatur Słowiańskich 8 (2). https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7016.