Gostomska, Anita. 2019. Polskie Dwudziestowieczne Przekłady Osmana Ivana Gundulicia / Polish 20th Century Translations of Osman by Ivan Gundulić. Przekłady Literatur Słowiańskich 9 (2), 29-53. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.02.03.