Pospiszil, Karolina. 2019. „Wspólnototwórczy Wymiar Przekładu. Casus XXI-Wiecznych Przekładów Górnośląskich / Community-Creating Function of Translation Case of Twenty-First-Century Translations into Upper-Silesia”n. Przekłady Literatur Słowiańskich 9 (2), 79-102. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.02.05.