Rikev, Kamen. 2019. Polska Wersja Wzniesienia Milena Ruskowa. Przekłady Literatur Słowiańskich 9 (3), 17-26. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.03.