Gverić KatanaPetra. 2019. Poezija Kao Prostor Intimnog I Javnog. Przekłady Literatur Słowiańskich 9 (3), 59-72. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.07.