Micevska ZmejkoskaElena. 2019. Bibliografia Przekładów Literatury Macedońskiej W Polsce W 2017 Roku. Przekłady Literatur Słowiańskich 9 (3), 117-18. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.11.