Sobalkowska, Estera. 2019. Bibliografia Przekładów Literatury Polskiej W Serbii W 2017 Roku. Przekłady Literatur Słowiańskich 9 (3), 141-44. https://doi.org/10.31261/PLS.2019.09.03.15.