MedićI. (2021) Wildemania — przekład Salomé Oscara Wilde’a a literatura chorwacka na początku XX wieku, Przekłady Literatur Słowiańskich, 11(1), s. 1-22. doi: 10.31261/PLS.2021.11.01.05.