LukasK. (2021) Tako rzecze Zaratustra Wacława Berenta: młodopolska maniera czy nowatorski eksperyment?, Przekłady Literatur Słowiańskich, 11(1), s. 1-23. doi: 10.31261/PLS.2021.11.01.08.