BibikB. (2023) Prometejskie zmagania, Przekłady Literatur Słowiańskich, 13, s. 1-28. doi: 10.31261/PLS.2023.13.04.