PLSR. (2012) Spis treści, Przekłady Literatur Słowiańskich, 1(3). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/1845 (Udostępniono: 18czerwiec2024).