TokarzB. (2012) Wstęp, Przekłady Literatur Słowiańskich, 1(3). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/1846 (Udostępniono: 18czerwiec2024).