PLSR. (1) Cały numer, Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7020 (Udostępniono: 22maj2024).