DembowskaZ. (1) Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2016 roku, Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7023 (Udostępniono: 25wrzesień2023).