TanuševskaL. (1) Komentarz do przekładów literatury polskiej na język macedoński w 2016 roku, Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7025 (Udostępniono: 30wrzesień2023).