SobalkowskaE. (1) Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2016 roku, Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7027 (Udostępniono: 14czerwiec2024).