PLSR. (1) Noty o Autorach i indeksy, Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7034 (Udostępniono: 23lipiec2024).