PLSR. (1) Strony tytułowe i spis treści, Przekłady Literatur Słowiańskich, 8(2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7037 (Udostępniono: 1październik2023).