SawenećA. (1) Dlaczego się tłumaczy ponownie: nowe ukraińskie odczytania polskiej prozy, Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(1). doi: 10.31261/PLS.2018.09.01.15.