PospiszilK. (2019) „Wspólnototwórczy wymiar przekładu. Casus XXI-wiecznych przekładów górnośląskich / Community-Creating Function of Translation Case of Twenty-First-Century Translations into Upper-Silesia”n, Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2), s. 79-102. doi: 10.31261/PLS.2019.09.02.05.