AltmannJ. (2019) Aspekt poznawczy w przekładzie artystycznym — na przykładzie powieści Herty Müller i ich przekładów na języki polski i czeski / Cognitive aspects in artistic translation — on the example of Herta Müller’s novels and their translations into Polish and Czec, Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2), s. 147-168. doi: 10.31261/PLS.2019.09.02.09.