GomolaA. (2019) „Road-side Dog jako «przepisanie” Pieska przydrożnego, czyli jak Czesław Miłosz przedstawia sam siebie czytelnikowi amerykańskiemu / Road-side Dog as “rewriting» of Piesek przydrożny or: How Czesław Miłosz presents himself to American reader”s, Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(2), s. 201-218. doi: 10.31261/PLS.2019.09.02.12.