RikevK. (2019) Polska wersja Wzniesienia Milena Ruskowa, Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), s. 17-26. doi: 10.31261/PLS.2019.09.03.03.