TanuševskaL. (2019) „Jak twórczość mistrza polskiego reportażu stała się «peryferyjną»? O recepcji Jeszcze dzień życia R. Kapuścińskiego w kulturze macedońskie”j, Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), s. 123-133. doi: 10.31261/PLS.2019.09.03.13.