SobalkowskaE. (2019) Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2017 roku, Przekłady Literatur Słowiańskich, 9(3), s. 141-144. doi: 10.31261/PLS.2019.09.03.15.