[1]
MedićI., Wildemania — przekład Salomé Oscara Wilde’a a literatura chorwacka na początku XX wieku, pls, t. 11, nr 1, s. 1-22, wrz. 2021.