[1]
Gołek-SepetliewaD., Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 1990—2006, pls, t. 1, nr 3, sty. 2012.