[1]
TanuševskaL., Komentarz do przekładów literatury polskiej na język macedoński w 2016 roku, pls, t. 8, nr 2, 1.