[1]
BuczekM., Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2016 roku, pls, t. 8, nr 2, 1.