[1]
BuczekM., Słowacka literatura współczesna w polskim horyzoncie odbioru w 2016 roku, pls, t. 8, nr 2, 1.