[1]
SawenećA., Dlaczego się tłumaczy ponownie: nowe ukraińskie odczytania polskiej prozy, pls, t. 9, nr 1, 1.