[1]
GostomskaA., Polskie dwudziestowieczne przekłady Osmana Ivana Gundulicia / Polish 20th century translations of Osman by Ivan Gundulić, pls, t. 9, nr 2, s. 29-53, maj 2019.