[1]
SolováR., „Przekład jako narzędzie propagandy. Miesięcznik «Polska: czasopismo ilustrowane» w latach 1954—1956 / Translation as a propaganda tool The monthly Poland: Illustrated Magazine in the years 1954—195”6, pls, t. 9, nr 2, s. 55-76, maj 2019.