[1]
PospiszilK., „Wspólnototwórczy wymiar przekładu. Casus XXI-wiecznych przekładów górnośląskich / Community-Creating Function of Translation Case of Twenty-First-Century Translations into Upper-Silesia”n, pls, t. 9, nr 2, s. 79-102, maj 2019.