[1]
GomolaA., „Road-side Dog jako «przepisanie” Pieska przydrożnego, czyli jak Czesław Miłosz przedstawia sam siebie czytelnikowi amerykańskiemu / Road-side Dog as “rewriting» of Piesek przydrożny or: How Czesław Miłosz presents himself to American reader”s, pls, t. 9, nr 2, s. 201-218, maj 2019.