SobalkowskaE. Bibliografia Przekładów Literatury Polskiej W Serbii W 2016 Roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 8, nr 2, 1, https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7027.