SawenećA. Dlaczego Się Tłumaczy Ponownie: Nowe Ukraińskie Odczytania Polskiej Prozy. Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 9, nr 1, 1, doi:10.31261/PLS.2018.09.01.15.