GostomskaA. Polskie Dwudziestowieczne Przekłady Osmana Ivana Gundulicia / Polish 20th Century Translations of Osman by Ivan Gundulić. Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 9, nr 2, May 2019, s. 29-53, doi:10.31261/PLS.2019.09.02.03.